Kartblad av Vägkartan

Kartorna visar hur Lantmäteriets Vägkarta såg ut som den visades i deras visningstjänst innan den lades ner 30 juni 2018 från denna tjänst. Kartorna täcker hela Sverige till skillnad från Terrängkartan och Fjällkartan.

Indelningen av kartorna är gjord så att de till större delen visar rutor om 50 km x 50 km. Ibland är storleken en annan beroende på hur Sveriges gränser är dragna. Upplösningen är 5 m/pixel dvs varje pixel motsvarar en ruta om 5 m x 5 m på marken. Därmed är en sådan bild 10000 x 10000 pixlar. Kartbilderna anges med koordinaterna i systemet SWEREF 99 TM för det övre vänstra hörnet i formate N_E. N är 7-siffrigt och E är 6-siffrigt.

Så här får du fram koordinaterna i SWEREF 99 TM för en punkt i kartan. En pixelpunkt i kartan med koordinaterna (x,y) har:
nordkoordinaten N = N(för övre vänstra hörnet) - 5 * y, och
ostkoordinaten E = E(för övre vänstra hörnet) + 5 * x.
Notera att pixel-koordinaten y räknas neråt i bilden.

Nedan visas en översikt av kartbilderna. Notera vilken du vill ha och gå till nedladdningssidan. Där finns också en tydligare översiktsbild.
Bladindelning för Vägkartan

bengt.nolang.se/kartor