GPS-filer av Vägkartan

Lantmäteriets Vägkarta täckte hela Sverige till skillnad från deras Terrängkarta och Fjällkarta. Filerna som kan laddas ner här visar hur Vägkartan såg ut som den visades i deras visningstjänst innan kartan lades ner 30 juni 2018.

Jag har valt att dela upp kartan i ca 23000 sk kmz-filer. På grund av det stora antalet är dessa grupperade i samlingsfiler om vanligtvis 100 st enligt översiktskartan nedan. Detta antal överensstämmer med en vanlig begränsning för antalet kmz-filer i Garmins GPS-modeller. Vissa nyare modeller kan dock hantera upp till 500 st.

En kmz-fil består av en kml-fil och en bildfil i formatet jpg. Varje sådant par har komprimerats till en zip-fil som i detta sammanhang kallas kmz-fil. Kml-filer är specialanpassade xml-filer och innehåller geografisk positionsdata i klartext för bildfilen.

Kartbildernas upplösning är 5 m/pixel och deras storlek är 1000 * 1000 pixlar (Garmins max är 1024*1024 pixlar). De har positionerats på jämna 5000 m i SWEREF99TM. Såväl bildfil som kmz-fil har fått namn efter deras SWEREF99TM-koordinater för övre vänstra hörnet. Formatet är N_E där N är nordkoordinaten och E är östkoordinaten. N är 7-siffrigt och E är 6-siffrigt.

Installation

Ladda ner aktuellt område enligt översikten nedan, extrahera filerna och kopiera över dem till GPSens katalog Garmin/CustomMaps. Aktivera sedan användningen av "Customs maps" på din Garmin om det inte redan är gjort (huvudmenyn i din GPS -> "Inställning" -> "Karta" -> "Kartinformation. Välj karta" -> "Aktivera - Egna kartor"). Därmed är de klara att användas efter en omstart av enheten. Notera att du kan behöva zooma in till nivån 3km för att se kartorna.

Tips:
De extraherade kmz-filerna kan visas direkt som de är i Google Earth och Basecamp. Det kan du använda för att plocka ut enskilda filer när du behöver det för att täcka det område du är intresserad av. Du behöver alltså inte följa de nedladdade samlingsfilernas indelning.

Översikt av samlingsfilerna. Notera vilken du vill ha och gå till nedladdningssidan . Där finns också en tydligare översiktsbild.
Bladindelning för Vägkartan

bengt.nolang.se/kartor