Vägkartan för Android

Vägkartan visas som den såg ut strax innan den lades ned av Lantmäteriet 30 juni 2018. Materialet är ca 6GB stort och har därför delats upp i två något överlappande delar. Den södra delen sträcker sig upp till Härnösand och den norra delen ner till Ljusdal. Till skillnad från Fjällkartan och Terrängkartan täcker Vägkartan hela Sverige. Informationen om terrängen (höjdkurvor, skog, åkermark, sankmark, vattendrag, sjöar) är nästan identisk med de båda andra karttyperna även om tonvikten lagts på att tydliggöra vägarna.

Installation

Ladda ner önskad kartdel och extrahera filkatalogen. Kopiera den till katalogen oruxmaps/mapfiles eller Locus/maps beroende på vilken app du använder.

Nedladdning av Vägkartan. (OBS! Högerklicka på den fil du vill ladda ner).

Kartdata kommer från Lantmäteriet.